ปายจ๋า เปื่อยจังง
@Harinzan Twitter
แสปมหัวใจให้เมนและของที่ชอบ รีทวิตทุกอย่างที่อยากรี ว่าแต้ทำไมคนอื่นต้องเห็นสิ่งไลค์ในไทม์ไลน์ด้วยฟะ ไลค์รูปเรทเมนไม่ได้ล่ะ RNG hate me _:(´ཀ`」 ∠):_ not repost
ปทุมธานี THAILAND

작성한 진단

총 진단 인원수 : 30 인
1. White day gift time ( ^ q ^)9m (30)
what do you give a gift for white day?
0
진단 작성하기
당신의 오리지널 진단을 작성합시다!
@shindanmaker_kr 팔로우하기
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.