ฟีนิกซ์ คีแกน ช่างตีเหล็กแห่งคาโนวาล (15) | 152/45 | แผ่นดินประชาชน | ปี 1 รุ่น 2 | ที่ห้อยอยู่ด้านหลังใช่อาวุธวิเศษหรือไม่ | ติดต่อได้ทาง dm เลยค่ะ (੭ˊ꒳ ˋ)੭
แผ่นดินประชาชนdocs.google.com/document/d/1vg...

작성한 진단


1[TOBss2] ขนมแทนคำขอโทษจากฟีนิกซ์

ฟีนิกซ์รู้สึกผิดที่เผาสวนและทำให้ธงหอถูกหัก ฟีนิกซ์จึงเข้าไปเหมาขนมในเมืองมาขอโทษทุกคน
@ToB2_Phoenix860
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.