0
สวัสดีครับ ผมคือระบบ AI ที่ทำหน้าที่แจกลายเซ็นต์ให้ทุกคน เนื่องจากคุณ Yairo Maria หรือ คุณ MARY นั้นค่อนข้างที่จะ Low-Tech เป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดทำ AI แบบผมขึ้นมาเพื่อช่วย Support คุณ MARY แน่นอนว่าคนที่สร้าง AI นี้ขึ้นมา 'ไม่ใช่' คุณ MARY
@kitaya_
56
0#YNB_Event_1트윗결과 패턴 125종류
진단하려는 이름을 입력해 주세요
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.