0
ใช้สำหรับสุ่มงอกลูกมูปราบผี อนุญาตให้จับแค่รอบเดียว (ใครโกงโดนมีดอาคมเสียบตูด)
@AWAKEN_SALMON
13
0트윗공유결과 패턴 1종류
진단하려는 이름을 입력해 주세요
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.